Scurt istoric

Istorie Decembrie 6, 2014

Biserica cu hramul “DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR” din localitatea Țibănești este ctitoria unei familii de boieri moldoveni de viță veche. 

Într-o Sfântă Evanghelie datând din 1821 găsim scris: “Cu agiutorul Sfântului Dumnezeu biserica cu hramul/ Duminecii tuturor sfinților zidită în Țibănești/ de fericitul întru pomenire boieriu mare postelnic IOAN CARPU/ întru lauda și mărirea celui prea înalt și spre vecinica/ pomenire și iertarea păcatelor lui s-au sfințit Duminica/ în a patra zi a lunii Septembrie a anului una mie optsute patruzeci și nouă(1894) de către/ arhiereul IUSTIN EPISCOPUL EDESEI/ și prin osteneala și cheltuiala dumilor sale spătarului NECULAI și spătarului PETRACHI frați CARP, fii și clironomii ziditorului.”

 În pomelnicul ctitorilor găsim până în jurul anului 1949 ca preoți slujitori:

- Preot Gheorghe Darie, Gheorghe Leahu, preot Mihai, iar în documentele din 1949 găsim ca preot paroh pe Alexandru Popa.

- După 1950 până în 1976 Parohia este păstorită de Preotul Talpalaru Dumitru în timpul căruia biserica a fost reparată și consolidată și resfințită în anul 1956 în ziua 16 septembrie de către Preafințitul Episcop Teofil Herneanul Episcopul Romanului și Hușilor.

- Din vara anului 1976 până în primăvara anului 1979 parohia a fost păstorită de Preot Roată Ionel.

- Între anii  1979 și primăvara anului 1985 parohia a fost păstorită de Preot Curteanu Zaharia Ioan.

- Începând cu luna octombrie 1985 și până în prezent parohia este pastorită de către Preot Dumitriu Neculai.

În urma cutremurelor care au avut loc biserica necesita o noua consolidare și reparație. Astfel, în anul 1997 cu aprobarea consiliului parohial s-a înlocuit tabla de pe acoperiș. În 1998 s-a decapat biserica pe interior și pe exterior până la cărămidă și s-a pregătit pentru înfrumusețarea bisericii atât pe exterior cât și pe interior.

Cu binecuvîântarea mitropoliei s-au început lucrările de pictură interioară a bisericii, tehinica frescă în anul 2004, pictor fiind Alexandru Mateiaș, lucrările fiind încheiate în primăvara anului 2010.

Între timp biserica a fost împodobită cu policandru, veșminte preoțești, veșminte pentru Sfânta Masă. Ulterior s-au pus bazele constucției unui prăznicar necesar pentru activitățile social-misionareale parohiei noastre.

În anul 2009 s-a pus marmură în sfânta biserică.